Contact Us
ติดต่อเรา

งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา กองบริหารงานวิชาการ

เลขที่ 99 หมู่ 18 อาคารโดมบริหาร ชั้น 2 ห้อง 202 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

99 Moo 18 , Thammasat University Rangsit campus, Khlongluang, Pathumthani 12121


โทรศัพท์ Tel

  • งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา 02-564-4441-79 ต่อ 1935 ถึง 1937