ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

30 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร>>คลิกที่นี่<<

แบบฟอร์มประกอบการสมัคร>>คลิกที่นี่<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานทุนและบริการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
083 -624 -0624 (ในวันและเวลาราชการ)