ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาพิการ

14 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร>>คลิกที่นี่<<

ใบสมัครสอบคัดเลือก>>คลิกที่นี่<<

ประกาศการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรับสมัครและการสอบสัมภาษณ์>>คลิกที่นี่<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02 -564 -4444 ต่อ 1298 - 1299